ضمن تشکر از حسن انتخاب شما ، بزودی طرح فروش نقدی تحویل فوری اطلاع رسانی می گردد.